KINDIECONECT

 Location: Khwakan, Uruzgan, Switzerland

 Address:

 Website: https://www.treasury.gov/cgi-bin/redirect.cgi/?https://kindie.io/

 User Description: Kindie - phần mềm quản lý mầm non trực tuyến hỗ trợ công việc quản lý, tổng hợp hàng ngày của nhà trường; cung cấp công cụ kết nối thông minh giữa nhà trường – phụ huynh – cộng đồng, trợ sắp xếp, quản lý công việc hiệu quả hơn, tạo điều kiện cho các nhà trường tập trung vào việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo được tốt hơn. Kindie phục vụ với một sứ mệnh: "Giáo dục con trẻ toàn diện, mọi lúc, mọi nơi"http://bml.ym.edu.tw/tfeid/userinfo.php?uid=1200623https://www.treasury.gov/cgi-bin/redirect.cgi/?https://kindie.io/http://web.imim.mcu.edu.tw/zh-hant/comment/428158#comment-428158

Latest listings