Check with seller

FOR ALBANIAN CITIZENS - CAMBODIA Easy and Simple Cambodian Visa - Cambodian Visa Application Center

  Travel & Tourism

Kamboxhia mirëpret vizitorë nga të gjitha vendet për të aplikuar Viza Elektronike ose eVisa nëse janë nga vendet pa viza. eVisa është e vlefshme për qytetarët e atyre vendeve që janë pa viza. Ju mund të fitoni një hyrje deri në 30 ditë në Kamboxhia me eVisa Kamboxhiane ose një Autorizim Elektronik të Udhëtimit, kjo u mundëson turistëve të vizitojnë miqtë, familjen ose udhëtime të shkurtra biznesi në Kamboxhia. Të gjitha kërkesat janë të disponueshme në internet. Kjo është një leje e rëndësishme e cila është e detyrueshme për të hyrë në Kamboxhia. Me eVisa për Kamboxhia, nuk keni nevojë të vizitoni Ambasadën e Mbretërisë së Kamboxhias, as të merrni një vulë fizike në pasaportë. Kjo është me të vërtetë një metodë e shpejtë, e thjeshtë dhe e përshtatshme për të marrë vizë elektronike me email. Mbani emailin e miratimit të Vizës elektronike të Kamboxhias që keni marrë me email dhe shkoni direkt në aeroport. Kjo qasje e thjeshtë dhe pa stres është bërë e mundur nga procesi online. Pothuajse 150 plus shtete kanë të drejtë të vizitojnë Kamboxhia në eVisa. Nëse dëshironi të vizitoni Kamboxhia për më shumë se 30 ditë, atëherë dhe vetëm atëherë duhet të aplikoni Vizë të rregullt turistike për Kamboxhia në ambasadë. Pasaporta juaj duhet të jetë e vlefshme për 6 muaj në momentin e hyrjes në Kamboxhia dhe pagesa juaj pranohet në internet me kartë debiti ose krediti. Vendet e mëposhtme lejohen ndër të tjera për Viza Kamboxhiane Online. Mund të prisni që eVisa për Kamboxhia të jetë gati për 3 ditë pune.  Cambodia welcomes visitors from all countries to apply Electronic Visa or eVisa if they are from Visa Free countries. eVisa is valid for the citizens of those countries who are Visa-Free. You can gain an entry to up to 30 days in Cambodia with Cambodia eVisa or an Electronic Travel Authorisation, this enables the Tourists to visit friends, family or short business trips to Cambodia. All the requirements are available online. This is an important Permit which is mandatory to enter Cambodia. With eVisa for Cambodia, you do not have to visit the Embassy of Kingdom of Cambodia, nor get a physical stamp on the passport. This is indeed a fast, simple, convenient method to acquire electronic visa  by email. Keep the approval email of Cambodia electronic Visa that you received by email and go straight to the airport. This simple, and stress free approch is made possible by the online process. Almost 150 plus countries are elgible to visit Cambodia on eVisa. If you want to visit Cambodia for more than 30 days, then and then only you need to apply regular tourist Visa for Cambodia at the embassy. Your passport must be valid for 6 months at the time of entry in Cambodia and your payment is accepted online by Debit or Credit card. Following countries are allowed amongst others for Cambodian Visa Online. You can expect eVisa for Cambodia to be ready in 3 business days. 
Address : Rruga Stavro Vinjau 18, Tirana, Albania  


Phone : +355 4 224 7285  


Email : [email protected]  


Website : https://www.cambodianvisa.org/sq/visa/  


 


Business Hours : 24/7/365 Region:

Tiranë

 Views

81
Comments

   Leave your comment (spam and offensive messages will be removed)


  Useful information

  • Avoid scams by acting locally or paying with PayPal
  • Never pay with Western Union, Moneygram or other anonymous payment services
  • Don't buy or sell outside of your country. Don't accept cashier cheques from outside your country
  • This site is never involved in any transaction, and does not handle payments, shipping, guarantee transactions, provide escrow services, or offer "buyer protection" or "seller certification"